Les techniques

 • Ashi Guruma
 • De Ashi Barai
 • Hane Goshi
 • Harai Goshi
 • Harai Tsuri komi Ashi
 • Hiza Guruma
 • Ippon Seoi Nage
 • Kata Guruma
 • Koshi Guruma
 • Ko Soto Gake
 • Ko Soto Gari
 • Ko Uchi Gari
 • Kuchiki Daoshi
 • Morote Gari
 • Morote Seoi Nage
 • O Goshi
 • O Guruma
 • Okuri Ashi Baraï
 • O Soto Gari
 • O Soto Guruma
 • O Soto Otoshi
 • O Uchi Gari
 • Sasae Tsuri Komi Ashi
 • Soto Maki Komi
 • Sukui Nage
 • Sumi Gaeshi
 • Tai Otoshi
 • Tani Otoshi
 • Tawara Gaeshi
 • Te Guruma
 • Tomoe Nage
 • Tsuri Komi Goshi
 • Uchi Makikomi
 • Uchi Mata
 • Uki Goshi
 • Uki Otoshi
 • Uki Waza
 • Ura Nage
 • Ushiro Goshi
 • Utsuri Goshi
 • Yoko Gake
 • Yoko Guruma
 • Yoko Otoshi